Rekommendation för Värdeskåp

Nordiska Kassaskåp AB

Rekommenderade belopp i värdeskåp

Försäkringsförbundet ger en teknisk rekommendation för de värdeskåp som finns på den svenska marknaden.

Denna rekommendation presenteras i form av rekommenderade belopp vilka kan förvaras i värdeskåp beroende på test samt testresultat. Aktuell test ger en grade beteckning enligt EN 1143-1.

 

 

Skåp med grade-klassning

Den nu aktuella testen EN 1143-1 ger en grade beteckning. På insida av dörr skall det alltid finnas en certifikat skylt som förutom testen EN 1143-1 skall visa skyddsvärde i form av grade.

 

 

 

Beloppsrekommendation i skåp med grade klass.

Skåp med poäng-klassning

Tidigare tester gav en poäng för skåpet, ännu äldre en V-klass. På insida av dörr skall det alltid finnas en certifikat skylt som förutom testen skåpet genomgått skall visa skyddsvärde i form av poäng eller V-klass.

 

 

Beloppsrek. i skåp med poäng- eller V-klassning.