Deponeringsskåp hos Nordiska Kassaskåp

Nordiska Kassaskåp AB

Rånsskyddsboxar och Deponeringsskåp

Deponeringsskåp samt rånskyddsboxar är avsedda för deponering av kassaredovisningar etc.
Genom användandet av deponeringsskåp ligger alltid kassan i säkert förvar då man inte behöver ha behörig  personal, nycklar eller koder tillgängliga. Vid rån kan därför ej nycklar, koder etc. tilltvingas för åtkomst av skåpinnehåll. 
Då deponeringsskåp samt rånskyddsboxar oftast är utrustade med tidsfördröjning på lås vid öppning ges även en avskräckande effekt för rånare.

 

Deponeringsskåp grade 3

deponeringsskåp grade 2Inbrottstestade deponeringsskåp

Är testade i ny EU norm EN 1143-2, detta gör att ert försäkringsbolag garanterar ett visst belopp i deponeringsskåpet nattetid.

deponeringsskåp DSKÖvriga deponeringsskåp

Förvarar ni mindre värden över natt eller större värden under dagtid kan ett enklare deponeringsskåp vara Ert behov.

RånskyddsboxRånskyddsboxar

Direkt vid kassaapparaten bör det finnas en rånskyddsbox för enkel deponering av de större sedlarna, den har hög avskräckningseffekt på rånare.