Att tänka på vid köp av kassaskåp

Nordiska Kassaskåp AB
Startsida » Att tänka på vid köp

Att tänka på vid köp

 

Skåp till kontoret.

 

- Nyttja vår information samt snabba personliga hjälp med skisser på

  flera inredda alternativa lösningar för ditt behov, så kan du använda

  dessa vid det interna möte där du skall göra en presentation.

- Med denna information kan du lätt ta in snarlika offerter ifrån flera.

Bild tillverkning

- När du tar in offert be samtidigt om en inredningsskiss så att du vet

  att tänkbart skåp passar just ditt behov.

- Ställ också gärna svåra, konstiga frågor så får du se hur du blir be-

  mött. Det kan vara bra att veta den dag du behöver hjälp med låset.

- Be om testprotokoll eller certifikat för det skåp du är intresserad av.

  Det är inte alltid sådana kan visas.

- Avvakta hellre med köp tills senare än att du sätter dig i ett dyrt lea-

  singkontrakt, kan bli mer än dubbelt så dyrt.

- Notera att även skåp åldras samt att tester utvecklas, så ta synpunk-

  ter ifrån flera i denna bransch innan du köper ett skåp som är äldre

  än 10 år.

Lycka till med din investering !