Datamediaskåp hos Nordiska Kassaskåp

Nordiska Kassaskåp AB

Brandtestade Datamediaskåp

Datamediaskåp garanterar datamediats överlevnad vid brand då temperaturen i skåpet inte överstiger 55 grader Celsius under brandbelastning och i eftervärmestest.
Samtliga datamediaskåp är även rökgas- samt fukttestade. Modellerna DS4090 samt DS4000-serien har även genomgått chocktest enligt EN 1047-1. Fråga alltid efter ritningsförslag på datamediaskåp med inredning anpassad för ditt förvaringsbehov.

Dataskåp DS4000

Datahurts

För avdelningen eller det lilla kontoret kan det räcka med utrymmet som finns i vår datahurts.

På det lilla kontoret har man 10 backupband eller några lösa hårddiskar som rullar under en två- veckors period. Dessutom har man diverse programvaror som absolut måste förvaras säkert.

Att då ha närheten till detta med en hurts som ryms under skrivbordet ger full nyttjandegrad.

 

Datamediaskåp

För det större företaget måste en trygg och säker backup förvaring finnas. Med dagens kapaciteter på ett backupband så ryms enorma mängder data i våra datamediaskåp DS4000 serien.

Om man i det mindre företaget kombinerar förvar-ingen mellan databackuper / pärmar etc. behöver man aldrig fundera på vad som stoppas var, man har helt enkelt högsta brandsäkerhet.