Nordiska Kassaskåp tar hänsyn till miljön

Nordiska Kassaskåp AB
Startsida » Miljöhänsyn

Miljöhänsyn

Produkter från tillverkning i Finland

- Produktionen är ISO 9001:2000 certifierat.

Tillverkningsprocessen
- Inget bly eller kadmium ingår i produkterna

- Inga klorerade lösningsmedel eller freoner används i tillverkningen.

- Samtligt spillvatten genomgår rening.

Bild tillverkning

- Vid tillverkning används följande avfettnings samt ytbehandlingssteg.

- Tvättning - Passivering - Målning.

- Ingående kemikalier vid tillverkning dataskåp.

- Metasilikat, Carade 30 samt Purdol-polyol används vid uretangjutning.

Färg samt lack vid tillverkning.

- 1-komponent målarfärg, halvmatt alkydfärg.

- Ytbehandlingsbad samt avfettningsmedel vid tillverkningen.

- Bena tvättmedel med förtunningsmedel 1022.

Övriga miljöhänsyn vid tillverkningen.

- Inga aromatiska lösningsmedel används.

- Ingen pulver- eller vattenbaserad lack används.

- Inga onödiga avfettnings-, lack- eller ytbehandlingssteg utföres.

- Slutna ytbehandlingssteg.

Summering

Kaso OY följer finsk miljölag i full utsträckning. Allt avfall sändes till

specialreningsverket för problemavfall i Riihimäki.

Vid val av underleverantörer krävs samma form av miljökrav.

Det vill säga att vid t.ex. köp av förkromade kolvar, krävs det att finsk miljölag följs.