Kassaskåp med poängklassning

Nordiska Kassaskåp AB

Skåp med poäng och V klassning

Rekommenderade beloppsgränser för värdeskåp. Testade enligt SS 3150, SS3000 samt SIS 837501.

Summor i svenska kronor

 

Test SS3150

Poäng

Test SS3000

Poäng

Test SIS 83 75 01

V-klass

Beloppsgräns

V1
10000
60-80
V2
50000
80000
80-120
V2S
100000
140000
40
170000
50
210000
60
230000
70
260000
80
120-160
290000
90
350000
100
380000
110
460000
160-200
V3
550000
120
580000
130
610000
140
670000
150
200-280
690000
160
760000
170
840000
180
920000
190
280-360
990000
200
1 070000
210
1 110000
220
1 270000
230
1 320000
240
1 380000