Brandtestade säkerhetsskåp, värdeskåp och dokumentskåp | Nordiska Kassaskåp

Nordiska Kassaskåp AB

Brandtester

Dokumentskåp, Vertikalskåp, skåp som är brandtestade men ej inbrottstestade.

Brandtesten garanterar pappers överlevnad vid brand. Papper börjar förkolna vid 175 grader Celsius. Notera att papper med skrift av lasertoner börjar förstöras redan vid 85 grader Celsius.

Den brandtest som utförs i Norden heter NT Fire 017, denna test har 3 alternativa provningar, 60P, 90P samt 120P. Den nya EU-normen heter EN 1047-1, denna test har 2 alternativa provningar för dokumentskåp, S60P samt S120P, 60 etc. står för minuter och den tid skåpet varit under brandbelastning vid test. Därefter tas skåp ut ur ugn, gäller endast NT Fire.

I EN 1047-1 står skåp kvar i ugn tills innertemperaturen vänder nedåt. Under denna tidsperiod får temperaturökningen inne i skåpet vara maximalt 150 grader, gäller båda normerna.

Man skall vara uppmärksam på att äldre dokumentskåp, över 25 år gamla, har börjat förlora sin testade kapacitet då betongfyllningen i väggarna börjat torka ut.

Dokumentskåp ger inget som helst skydd för datamedia etc. Detta då datamedia börjar förstöras redan vid 55 grader och även förstörs av rökgaser som utan motstånd kan tränga in i ett dokumentskåp.

 

Datamediaskåp, skåp som är brandtestade men ej inbrottstestade.

Brandtesten garanterar att datamediet överlever vid brand eller vid en rökgasutveckling. Datamedia börjar förstöras vid 55 grader Celsius.

Den brandtest som garanterar att mediet överlever en brand är EN 1047-1 med de alternativa märkningarna S60DIS samt S120DIS, 60 etc. står för minuter och den tid skåpet varit under brandbelastning vid test, efter denna tid slås brännarna av och skåpet får stå kvar i ugn tills dess att ökningen av innertemperatur avstannat. Under total tid i ugn får temperaturökningen inne i skåpet vara max 30 grader.

Förutom ovanstående test genomförs en chocktest av skåpet vilket innebär att skåpet står i ugn 30 alt 45 minuter för att därefter släppas ned från 9,15 meter på en grusbädd för att återigen ställas in i ugn 30 alt 45 minuter. Även här står skåpet kvar i ugn tills dess att temperaturökningen avstannat, maximal ökning är även här 30 grader Celsius.

Dataskåp testade enligt NT Fire 017, märkta 60D alt 120D, ger ingen 100 % garanti då dessa tester tillåter en ökning av 50 grader under brandbelastningstiden och helt saknar eftervärmestest då den stora temperaturökningen sker inuti datamediaskåpet.