Brandsäkert värdeskåp, kassaskåp och särdeskåkerhetsskåp

Nordiska Kassaskåp AB

Värdeskåp, Kassaskåp, Säkerhetsskåp, Serversäkerhetsskåp

Värdeskåp, skåp som först och främst är inbrottstestade, men som oftast även är brandtestade.

Inbrottstesten utförs av certifierat institut i enlighet med gällande testnorm.

Den nu gällande testnormen heter EN 1143-1, denna norm klargör vilka verktyg testinstitutet kan använda. Målsättningen för testinstitutet är att så snabbt som möjligt skapa ett genomgående hål på 10 x 12,5 cm, därefter att så snabbt som möjligt utöka grundhålet till en storlek av 30 x 33 cm.

Arbetstid multipliceras med verktygstyp vartefter man erhåller en slutpoäng, denna poäng avgör vilken grade, 0 - 13,  skåpet skall erhålla. Som tillägg kan även en sprängtest utföras på grade 2 - grade 13 skåp och ger då en tilläggsbeteckning EX.

Låsen måste även dom vara testade och godkända.

Den erhållna graden är en kvalitetsstämpel vilken ligger till grund för de av Försäkringsförbundet rekommenderade beloppsgränserna.

De äldre testnormerna SS3150, SS3000 samt SIS 837501 finns även idag på den begagnade skåpmarknaden, även dessa tester har rek. beloppsgränser ifrån Försäkringsförbundet.

Ett värdeskåp kan även vara brandtestat som dokumentskåp, se brandtest dokumentskåp.

Det är viktigt att det skåp man köper har en certifikatskylt på insidan av dörren som klargör vilken testnorm samt testresultat skåpmodellen klarat.

 

Säkerhetsskåp, Vapenskåp, Serversäkerhetsskåp och Kassaskåp, skåp med samma inbrottstest.

Inbrottstesten utförs av certifierat institut i enlighet med gällande testnorm. De nu gällande testnormerna heter SS3492 och SS3493, dessa normer klargör vilka verktyg testinstitutet kan använda vid provning, samma vid båda normerna.

Målsättningen för testinstitutet är att så snabbt som möjligt skapa ett genomgående hål på 10 x 10 cm. Kan detta inte göras under bestämd tid så klarar skåpet testet, dock skall säkerhetsskåpets grundstomme vara tillverkad i 4 mm´s stålplåt samt båda ha borr- och inslagningsskydd vid låssystem.

Låsen måste även dom vara testade och godkända.

Kassaskåpet skall även ha klarat minimum brandklass 60P enligt brandklass NT Fire 017 för att erhålla klassningen SS3493.

Säkerhetsskåp är i grunden en förvaring för hemliga handlingar, men med tiden har Säkerhetsskåpet även kommit att vara kravet för förvaring av giftiga preparat, mediciner, vapen, tobak, videokassetter, nycklar, bärbara datorer, AV-utrustning etc.

Kassaskåpet ger även brandskyddet för motsvarande förvaring.

Det är viktigt att det skåp man köper har en certifikatskylt på insidan av dörren som klargör att skåpmodellen klarat test enligt SS3492, Säkerhetsskåp eller SS3493, Kassaskåp.