Inbrottstestade valvdörrar och kassaskåp

Nordiska Kassaskåp AB

Valvdörrar och Elementvalv

Valvdörrar, dörrar som först och främst är inbrottstestade, men som även är brandklassade.

Elementvalv, prefabricerade element som först och främst är inbrottstestade, men som oftast även är brandklassade.

Förstärkningselement, en produkt som kan kläs invändigt på väggarna i gammalt valv för att förstärka detta mot inbrott.

Inbrottstesten av valvdörrar och element utförs av certifierat institut i enlighet med gällande testnorm.

Den nu gällande testnormen heter EN 1143-1, denna norm klargör vilka verktyg testinstitutet kan använda. Målsättningen för testinstitutet är att så snabbt som möjligt skapa ett genomgående hål på cirka 30 x 33 cm. Arbetstid multipliceras med verktygstyp vartefter man erhåller en slutpoäng, denna poäng avgör vilken grade, 1 - 13, valvdörren eller elementet skall erhålla.

Som tillägg kan även en sprängtest utföras, och ger då en tilläggsbeteckning EX. Den erhållna graden är en kvalitetsstämpel vilken ligger till grund för Finansinspektionens och Försäkringsförbundets rekommendationer. Fortfarande marknadsförs produkter enligt tidigare testnorm, SS3150, testmetod snarlik den nya normen EN 1143-1.

Banker har krav på minimum 2000 poäng enligt den äldre normen SS 3150 samt minimum grade 10EX enligt ny norm, EN 1143-1.

Med de nya föreskrifterna på förvaring av explosiva varor enligt Räddningsverket, (SRVFS 2006:10), gäller att de nya föreskrifterna följs vid nybyggnad av förråd sedan 2007-01-01 emedan befintliga äldre förråd måste vara utbytta senast 2012-01-01.

Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2006:10) gäller för explosiva varor av begärlighetsgrad "A", dvs. alla sprängämnen, tändämnen, detonerande stubiner samt sprängkapslar, det krävs från den 1 januari 2012 förvaring i värdeskåp eller valv testat till minimum grade 3 enligt EN 1143-1.