Inbrottssäkra kassaskåp och säkerhetsskåp

Nordiska Kassaskåp AB

Serversäkerhetsskåp, Deponeringsskåp och Rånskyddsboxar

Serversäkerhetsskåp, Serverskåp, skåp som enbart är inbrottstestade eller i grunden är inbrottstestat.

Inbrottstesten utförs av certifierat institut i enlighet med gällande testnorm. Den nu gällande testnormen heter SS3492, denna norm klargör vilka verktyg testinstitutet kan använda vid provning. Målsättningen för testinstitutet är att så snabbt som möjligt skapa ett genomgående hål på 10 x 10 cm. Kan detta inte göras under bestämd tid så klarar skåpet test, dock skall skåpets grundstomme vara tillverkad i 4 mm´s stålplåt samt ha borr- och inslagningsskydd vid låssystem. Låset måste även det vara testat och godkänt.

Serverskåpen är utrustade med fläktar eller kylaggregat för att ge datorutrustningen i skåpet ett bra klimat. Dessutom finns oftast grenuttag i skåpet, samt kabelgenomföringshål på skåp.

Skillnaden mellan skåp som är testat och certifierat samt skåp som i grunden är inbrottstestat är stor. Det underlättar alltid vid samtal med försäkringsbolag etc. att skåp är testat och certifierat, utan certifikat finns inga garantier för skåpets inbrottsskydd.

 

Deponeringskåp, skåp som är inbrottstestade, eller är i grunden inbrottstestat, eller ej inbrottstestat. Då deponeringsskåp i de flesta fall bygger på ett värdeskåp i grunden görs de håltagningar som erfordras samt deponeringsluckan med kravet på ett högt intrångsskydd. Om då deponeringsluckan är stark nog så kan deponeringsskåpet klara inbrottstesten EN 1143-2 och där erhålla en gradeklassning. Vid investering i ett deponeringsskåp, där tanken är att deponerade kontanter etc. skall finnas i skåp nattetid eller då lokalen är obemannad, är det av största vikt att konsultera eget försäkringsbolag för att nå samstämmighet rörande skåpmodell, testat skåp och då vilken grade, eller att ni klarar er med otestat skåp, allt beroende på belopp i skåp nattetid.

Vid köp av deponeringsskåp med innehållsförsäkring skall man inse att det tillkommer en årlig försäkringskostnad samt att svårlösta ansvarsfrågor uppkommer mellan olika försäkringsbolag vid en eventuell stöld av skåp.

 

Rånskyddsboxar, skåp som med inbrottskydd samt låstyp försvårar för rånare. Dessa skåp är tänkta som en dagförvaring / deponering av kontanter etc.

Rånskyddsboxarna är oftast utrustade med ett tidsfördröjningslås vilket vid aktivering går att öppna först efter inställd tid. Då rånarens värsta fiende är tiden för rånet ger detta en avskräckande effekt.

Vid köp av rånskyddsbox bör man tillgodose att inbrottsskyddet inte är för enkelt.