Kassaskåp, värdeskåp och dokumentskåp - Inbrottstestade

Nordiska Kassaskåp AB
Startsida » Inbrottstestade skåp

Inbrottstestade kassaskåp

Testat = Tryggt

Oavsett om det är lagen, försäkringsbolaget eller företagets policy som förespråkar att skåpet för förvaringen skall vara inbrottstestat enligt viss norm, så innebär just det faktum att ens skåp är inbrottstestat att man känner sig tryggare.

Många företag hanterar kontanter, värdeföremål, bärbara datorer eller annat stöldbegärligt. De får alltid krav från sitt försäkringsbolag om att ha ett skåp som skyddar det försäkrade värdet. Men i själva verket är ofta inte det största värdet inräknat, till exempel innehållet på en bärbar dator, varför den inbrottstestade förvaringen är än viktigare.

Värdeskyddsskåpet säkrar Era värdesaker mot tillfällighetstjuven, med ett värdeskyddsskåp blir ni trygga om främmande personer rör sig i er lägenhet, villa eller på ert kontor.

 

Värdeskyddsskåp

Säkerhetsskåp

Säkerhetsskåp är avsedda för inbrottsskyddad förvaring av föremål eller handlingar som är  stöldbegärliga, men ej behöver brandskyddas.

Till exempel: sekretessbelagda handlingar, giftiga preparat, mediciner, vapen, tobak, videokassetter, nycklar, bärbara datorer, AV-utrustning etc.

 

 

Säkerhetsskåp för laptops / bärbara datorer etc.

Om man inte har exemplariskt bra skalskydd för kontoret skall bärbara datorer vara inlåsta i minimum säkerhetsskåp nattetid.

Vi presenterar här ett flertal alternativa lösningar för detta behov.

 

 

Värdeskyddsskåp

Fastmonterad och kanske undangömd i en garderob ger värdeskyddsskåpet en förvaring för era värdesaker som ger Er trygghet.

Detta mot tillfällighetstjuven vilken endast har tillgång till handverktyg.

Önskas även brandskydd samt testat inbrottsskydd gå till våra värdeskåp.